fbpx

Introductie
In deze module stellen Liesbeth en Emily zichzelf voor. Samen vormen ze YIN United. Onder deze naam helpen zij bedrijven en leidinggevenden inclusief en innovatief te denken en werken. Ze vertellen in deze module meer over hun expertise, en waar deze cursus over gaat.

Waarom inclusief leiderschap relevant is
Aan de hand van enkele maatschappelijke trends, bespreken Liesbeth en Emily waarom inclusief leiderschap vandaag zo relevant is. Ze gaan dieper in op de toestand van de wereld van vandaag, en hoe bedrijven en de maatschappij in verhouding staan tegenover inclusief leiderschap.

Starten met inclusief leiderschap
Liesbeth en Emily vertellen meer over de context waarin we ons de dag van vandaag bevinden, aan de hand van trends in onze veranderende wereld. Daarnaast geven ze enkele tips over waar je kan starten.

Belangrijke definities om inclusief leiderschap te begrijpen
Aan de hand van enkele belangrijke definities, leggen Liesbeth en Emily in deze module uit wat inclusief leiderschap precies is. Zo is het belangrijk om te weten wat diversiteit, inclusie en individualisme precies inhouden om inclusief leiderschap te begrijpen.

Leiderschapskenmerk 1: inzet
Liesbeth en Emily stellen verschillende leiderschapskenmerken voor in de volgende modules. In deze module gaan ze dieper in op 'commitment', of inzet. Dit doen ze aan de hand van enkele statistieken.

Leiderschapskenmerk 2: moed
In deze module bespreken Liesbeth en Emily het volgende leiderschapskenmerk: 'courage', of moed. Want inclusief leiderschap vergt niet enkel kennis en inzet!

Leiderschapskenmerk 3: culturele intelligentie
In deze module gaan Liesbeth en Emily dieper in op het leiderschapskenmerk 'cultural intelligence', of culturele intelligentie. Wat is het precies, en waarom heb je deze eigenschap nodig als leider? Emily en Liesbeth lichten in deze module de cultuurdimensies van Hofstede toe, en leggen aan de hand van dit framework uit waarom culturele intelligentie belangrijk is.

Leiderschapskenmerk 4: kennis van vooringenomenheid
In deze module bespreken Liesbeth en Emily het volgende leiderschapskenmerk, 'cognisance of bias', of kennis van vooringenomenheid. Ze gaan dieper in op wat dit kenmerk juist betekent, welke denkfouten er meestal worden gemaakt en wat negativiteitsbias precies is.

Leiderschapskenmerk 5: nieuwsgierigheid.
In deze module bespreken Liesbeth en Emily het leiderschapskenmerk 'curiosity', of nieuwsgierigheid. Om te innoveren, moet je nieuwsgierig blijven. In deze module geven Liesbeth en Emily concrete tips om te blijven innoveren. Benieuwd? Volg dan zeker deze module!

Leiderschapskenmerk 6: samenwerking
Liesbeth en Emily lichten het laatste leiderschapskenmerk toe: 'collaboration', of samenwerking. In deze module gaan Liesbeth en Emily dieper in op teams, en hoe deze succesvol kunnen worden. Op het einde van deze module geven ze een conclusie over de 6 leiderschapskenmerken die besproken werden.

Inclusief denken verspreiden in je organisatie
Hoe kan je nu inclusief denken verspreiden binnen jouw organisatie? Liesbeth en Emily leggen in deze module uit hoe je dat kan bereiken, aan de hand van een driestappenplan. Daarnaast blijft het belangrijk om te weten waar je vandaag staat, en inzicht te verkrijgen in de cultuur van jouw organisatie. Op een antwoord te formuleren op deze vraagstukken, vertellen Liesbeth en Emily je hoe je deze parameters kan meten.

Conclusie
Liesbeth en Emily beƫindigen hun cursus aan de hand van drie grote conclusies, die ze in deze module bespreken.