fbpx

Registratieovereenkomst

Registratieovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen de cursist (hierna “u” genoemd) en Allyens BV (hierna “wij” genoemd) met betrekking tot uw registratie voor de online opleiding.

1. Registratie

1.1 Door het aanmelden via het registratieformulier op onze website of door bevestiging via mail, wordt u geregistreerd voor de online opleiding.

1.2 Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

2. Betaling

2.1 Betaling voor de online opleiding dient vooraf te worden voldaan via overschrijving op onze bankrekening.

2.2 In de bevestigingsmail vindt u alle informatie die u nodig heeft om de betaling te voltooien.

3. Annulatie

3.1 Bij annulering voor aanvang van de online opleiding wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

3.2 Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de online opleiding vindt er geen restitutie plaats.

4. Toegang tot de online opleiding

4.1 Na ontvangst van betaling ontvangt u toegang tot de online opleiding.

4.2 Toegang tot de online opleiding blijft geldig gedurende de aangegeven periode op onze website.

5. Technische vereisten

5.1 Voor de online opleiding heeft u een stabiele internetverbinding en een computer of mobiel apparaat nodig met de juiste software.

5.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische problemen aan uw zijde die uw toegang tot de online opleiding belemmeren.

6. Geheimhouding

6.1 Gedurende de opleiding kan het zijn dat u toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie van ons. U gaat ermee akkoord om deze informatie vertrouwelijk te houden en niet te delen met derden.

7. Auteursrecht

7.1 Het cursusmateriaal en de inhoud van de online opleiding zijn auteursrechtelijk beschermd. U gaat ermee akkoord om deze materialen niet te kopiëren, reproduceren, verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8. Toepasselijk recht

8.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

8.2 Voor geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

9. Overige bepalingen

9.1 Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw registratie voor de online opleiding en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling.

9.2 Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Door het aanmelden via het registratieformulier op onze website of door bevestiging via mail, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst.